plus minus gleich

 

toggle
toggle
29/08/2016

InBIT - Grupa edukacyjnaInBIT, Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej oraz Szczecin International School od lat ściśle współpracują ze sobą. Działają jako oddzielne podmioty na rynku edukacyjnym.

W ramach grupy zatrudnionych jest około 130 pracowników o wysokich kwalifikacjach, umożliwiających podejmowanie zadań o zasięgu lokalnym, regionalnym jak i międzynarodowym.


 


 

 

CENTRUM EGZAMINACYJNE
GOETHE-INSTIUT

 

INBIT de

 

 

Firma InBIT Sp. z o.o.
jest członkiem