Sekretariat

+48914233311 Biuro Zarządu: ul. Mickiewicza 47, 70-385 Szczecin
DOŚWIADCZENIE
JAKOŚĆ

PRACA

najnowsze oferty pracy

AKTUALNE PROJEKTY

Projekty realizowane przy współfinansowaniu przez Unię Europejską.

Praktyki w Niemczech

projekt "kompetentny sprzedawca z praktyką w saksonii”

"Zmiana na PLUS"

to zależy od ciebie dokąd zaprowadzi cię droga

"BĄDŹ AKTYWNY"

Projekt skierowany jest do 60 osób bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności.

Witamy

Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT powstał w 1995 roku. Stałą cechą pracy instytutu jest rozwój i poszerzanie oferty o nowe produkty zorientowane głównie na usługi rynku pracy, szkolenia informatyczne oraz nauczanie języków obcych. Do sztandarowych przedsięwzięć Instytutu należy niewątpliwie utworzenie w 1999 roku Wyższej Szkoły Integracji Europejskiej (pierwszej wyższej uczelni zawodowej, kształcącej kadry menedżerskie, przygotowane do pracy w standardach Unii Europejskiej). W roku 2001 "InBIT" stał się jedynym na Pomorzu Zachodnim licencjonowanym Centrum Egzaminacyjnym Goethe Institut Inter Nationes (GIIN).

Rok 2002 przyniósł nową inicjatywę. Powstała Szczecin International School (SIS) - Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące. Trzy szkoły angielskojęzyczne o uprawnieniach publicznych "pod jednym dachem", kształcące dzieci i młodzież w oparciu o międzynarodowe standardy IBO (organizacji afiliowanej przy ONZ) - to jedyne takie przedsięwzięcie w Europie Środkowowschodniej. Od 2009 roku przy SIS powstał IKS - International Kindergarden of Szczecin. Obecnie Grupa Edukacyjna InBIT oferuje usługi edukacyjne dla każdego wieku. Od wieku przedszkolnego przez wszystkie szczeble edukacji, aż po szeroki wachlarz kursów dla dorosłych.

Centrum Egzaminacyjne
GOETHE-INSTIUT

Wyższa Szkoła
Integracji Europejskiej

Szczecin
International School

Instytut
Angielskiego