Biuro Zarządu: A. Mickiewicza 47, 70-385 Szczecin

+48 91 423 33 11

szczecin@inbit.pl

Klauzula informacyjna dla Uczestnika Projektów Unii Europejskiej

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), które wchodzi w życie w dniu 28 maja 2018 roku informuję, iż:

podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy o uczestnictwo w projekcie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, wymogów IP/IW  Podanie innych danych niż wynikających z przepisów jest dobrowolne.